📖

Bidra med en verklig berättelse

Vi påstår att du har något att berätta 🙂.

Vi tänker att du är eller har varit i en roll där du har varit med att bedriva yrkeshögskola.

Syftet med berättelserna är att få möjlighet att ta del av varandras erfarenheter i olika vardagssituationer och därmed ge inspiration och vägledning för att utvecklas vidare i rollen. Berättelserna kommer spelas in och publiceras i poddformat. Vi kommer ta oss rätten att justera texter och välja ut de texter som vi anser följa vårt format och ger en variation av olika situationer.

Förutsättningar:

Du som en del av att bedriva YH beskriver situationer där du stött på situationer/utmaningar/hinder i ditt arbete. I din text vill vi att följande beskrivs i någon form.

 • Bakgrunden så lyssnaren förstår sammanhanget.
 • Vilket hinder/utmaning/situation var det du upplevde.
 • Hur tog du dig vidare, hur löste du det, vad lärde du dig.
 • Och slutligen en egen reflektion/slutsats

Berättelserna ska hålla sig runt 4000 tecken.

Lite hur vi tänker

Vi kommer mappa in berättelserna utefter när i en omgångs livscykel det handlar om och vilken intressent/er DU hade situationen med. Så tänk på redan i förväg vilket stadie din berättelse hör hemma.

Vem berättar:

 • Utbildningsledaren
 • Utbildaren
 • Verksamhetsledaren
 • Administratören
 • Ledamot i LG

Intressenterna är:

 • Arbetsliv
 • Myndighet
 • Anordnare
 • Lärare
 • Studerande
 • Kolleger

Livscykeln är:

 • Planera ett intag
 • Planera kurser
 • Starta upp intag
 • Genomföra ett intag
 • Avsluta ett intag
 • Följa upp ett intag

🕵️‍♀️
Exempel: Du kanske har en berättelse som handlar om en situation du som utbildningsledare hade med din anordnare under planerandet av ett intag.

Skicka in din berättelse till pelle@qlok.se